Indwara « Muraramo » niyo yatumye dutegekwa n’amabandi!!!

18 novembre 2011

MDPR, Société

 


Indwara Muraramo yibasira cyane cyane amatungo magufi! Mbese nk’uko byagendekeye iyi pauvre Rwarikamavubi…N’ubwo iraramye isanga igitebo cy’ibijumba, nyamara uwayikozaho n’urwara yahirima!

Mu mwaka ushize wa 2010, kugira ngo Paul Kagame ashobore kwisubiza ku butegetsi yibye amatora, yakoze ibikorwa by’urukozasoni, biza bisanga ibindi byinshi cyane umuntu atarondora byamuranze kuva yatangira intambara ye mu 1990. Reka ariko twongere twiyibutse amwe mu mahano yaranze umwaka wa 2010 agamije kwiba amatora: Abanyapolitiki yaketse ko bamubangamira mu matora afifitse yarabafunze abahimbira ibyaha agasitwe, ubu baraborera mu munyururu: Victoire Ingabire Umuhoza, Deo Mushayidi, Bernard Ntaganda, bagiye basanga muri prison izindi nzirakarengane ibihumbagiza. Abanyamakuru benshi barafunzwe, bakatirwa imyaka myinshi by’amahugu: Aha Twibuke Agnes Uwimana na Saidati Mukakibibi. Umunyamakuru Rugambage yagandaguwe ku manywa y’ihangu n’abambari b’ingoma mpotozi. Uwo yahonyowe nk’uko wahonyora agasimba, ubu ntawe ukimuvuga. Umunyapolitiki Rwisereka yakaswe umutwe izuba riva n’inzego za Kagame. Uwo yaribaswe nk’agasimba, nta rundi rubanza. Uretse abanyapolitiki bazwi, hari n’izindi nzirakarengane nyinshi zagendeye mu gikorwa cya leta mpotozi cyo kwitera amagrenade mu rwego rwo gukanga abaturage. Ibyo umuturage wabigendeyemo n’ubwo atavugwa ni umuntu. Igitangaje aha si ukwibuka abo bose Kagame yagize ibitambo ngo ahame ku butegetsi, mu by’ukuri akumiro ni uko abanyarwanda bamwe ibyo bikorwa by’urukozasoni basa n’ababihaye umugisha, bahereye ku basaza b’imvi nyinshi cyane! (Ngo bateramo za kanta kugirango hatagira utangara abonye ibyo bakora ari rwana kandi basheshe akanguhe!).

Iyo umuntu yitegereje uburyo bamwe mu banyarwanda bamaze kubona ibyo bikorwa by’urukozasoni, aho kugira ngo bagire bati Kagame sigaho warengeje igipimo ntugikwiye kwitwa umukuru w’U Rwanda, ahubwo inkomamashyi zaboneyeho akaryo ko kujya kumupfukamira zigira ziti: « Uri akagabo! » Ibyo bikorwa bihereye nanone ku basaza, ndetse bamwe ngo batashye mu Rwanda bajya gusaba imyanya, ngo biteganyirize mbere gato y’ikiruhuko cy’izabukuru! Nibarye ga ntawuzabuza amariro uwiyemeje kurya ibumurya! Ibyo se ariko ni ibiki muri uru Rwanda rwa Kanyarwanda! Wasobanura ute ukuntu n’abantu bakagomye kuba aribo bayobora abandi  inzira y’ukuri bajya gupfukamiriza imbere y’amahano babona bagira bati: « Yego mwidishyi! ». Ubu biravugwa ko zimwe mu nkomamashyi ngo zimaze kubona ibyo byose ubu zitangiye no kwigira nyambere ngo zisaba ko itegekonshinga rivugururwa hanyuma Kagame akazongera kwitoza muri 2017. Arinda se yongera kwitoza, u Rwanda rwabuze abantu ku buryo rugomba gutegekwa byanze bikunze n’umuntu ujejeta amaraso umubiri wose uhereye ku biganza? Byagenze bite kugira ngo abanyarwanda bibone ko muri bo nta wundi ushoboye uretse uzabahoza ku gahiri n’agahinda? Nitwemere bivugwe bisubirwe, umuryango nyarwanda urarwaye, kandi indwara urwaye si iya none!

1.     Twarinze tugera aha hose biturutse kuki ?

 

 

Muri iyi minsi ishize, umwe mu basangiragihugu yanditse igitabo asobanura ibyerekeye „intambara ya ruhekura yakuyeho igitugu ikimika ikindi.“ Johani Baptista Nkuriyingoma, nk’umuntu wakurikiraniye hafi amateka y’igihugu cyacu, akaba yarabaye umunyamakuru igihe kinini kandi akaba n’umwe mu bagize guvernoma ya FPR igifata ubutegetsi muri 1994, yashoboye gutanga umuganda we yerekana  ko kugira ngo hatangirwe ibyo gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu, hagomba kubaho mbere na mbere kumenya kwinenga. Burya ngo utazi aho aturuka ntamenya n’aho agana.

Nk’uko dushobora kubisanga mu gitabo Inkundura kimwe n’izindi nyandiko zitera muri bene iyo nsanganyamatitsiko, U Rwanda rujya kugwa mu kaga rwagenderewe n’indwara y’icyorezo, iyo ikaba indwara  itari iy’umubiri nk’uko dushobora kubyiyumvisha, ahubwo ikaba ari indwara yaje ijundika ubwenge bw’abanyarwanda cyane cyane abategetsi, maze aho kugira ngo berebe kure bahinduka amadebe n’abanyenda. Iyo ndwara yahawe izina rya Muraramo, yabayeho, ituma ibibazo by’igihugu bitigwa uko bikwiye, habaho kurangara gukomeye, kwatumye repubulika yaharaniwe  mu mpera z’imyaka ya 50 itagira icyo igeza kigaragara ku banyarwanda, cyane cyane mu rwego rw’imibanire n’ubwiyunge.


Muraramo yateye abategetsi guterera agati mu ryinyo, birengagiza ko inzira yo kwibohoza aba ari ndende, kandi ko ntawe ugomba kwirara mu gihe ibibazo bikiriho.

Kimwe mu bibazo bikomeye byaturutse kuri Muraramo, habayeho kwirengagiza cyangwa se  gukemura nabi ikibazo cy’impunzi za 59, kimwe no kwirengagiza gukemura ikibazo cy’umwami w’u Rwanda Kigeli V Ndahindurwa. Nyamara ibyemezo bya Nations Unies byasohotse mu ntangiriro y’imyaka ya 60, byagiye bigaruka ku kintu ko mu gihe ikibazo cy’umwami by’umwihariko kitarakemurwa mu nzira zinoze, u Rwanda ruzahora rwicariye ikirunga. Ibyo Loni yarabibonye, bibwirwa abayobozi bashya ba repubulika, ariko ingamba ntizafatwa kubera kurwara Muraramo. Inkurikizi twaraziboneye. Intambara ya 90, Genocide n’ibyayikurikiye byose bikiri kuba no mu gihe turi kuvigira aha nk’uko bigaragazwa n’amahano yajyanye n’amatora afifitse ya Prezida muri 2010 .

2.     Gukiza u Rwanda mbere na mbere ni ukubanza kurukiza Muraramo!

Nibyo koko, ibibazo ni byinshi nk’uko tubibona muri iki gihe haba mu gihugu imbere, ndetse no hanze yacyo. Abanyarwanda barifuza kwibohora ingoma y’igitugu ibakandamiza, kandi n’uburenganzira bwabo. Ariko byaba bitoroshye, dutekereje gukiza indwara z’ibyuririzi tubona mu muryango nyarwanda, twirengagije kuvanaho indwara nyirabayazana.

Birababaje kuba bamwe bagira bati nta kundi byagenda tugomba gutegekwa n’umwicanyi nk’aho hafashwe ingamba nyazo zo kumusezerera! Bityo birakwiye ko abanyarwada duhindukiza amaso, tukabona ko indwara ya Muraramo itigeze ikira. Benshi usanga bibireye muri „twasezereye ingoma“ n’ibindi…wababaza icyo gusezerera ingoma byagejeje ku bwiyunge bw’abanyarwanda bagakanja amanwa. Ese gusezerera ingoma, ubundi tukaba mu mwiryane utagira iherezo, niko kwishyira ukizana abarwanashyaka ba repubulika baharaniraga? Ese repubulika abanyarwanda bose batisangamo, ikwiye koko gutera ishema umunyarwanda? Byaba bimariye iki mvuze ko nibohoye, ariko undi munyarwanda nkanjye akabaho akandamijwe?

Kutamenya kujya ku muzi w’ikibazo ngo umenye impamvu ugeze aho uri n’impamvu ushaka ibisubizo ntibiboneke, ni inkurikizi z’indwara ya Muraramo. Ntibikwiye ko tuguma kuba mu bujiji. Abadukoronije batwumvishije ibintu byinshi bitari byo ku mateka yacu, turasama turamira tutabanje gushungura. Ibyo biri mu byaduteye kurwara muraramo. Igihe kirageze ngo umunyarwanda yumve ko icyangombwa atari ubutegetsi ubu n’ubu bwaba repubulika cyangwa ubwami, ahubwo ko icya ngombwa ari ubutegetsi buha rubanda ukwishyira ukizana nyako, bikaduha umubano w’abaturarwanda bose nta kuvangura amoko cyangwa uturere. Ubutegetsi bubereyeho abaturage, ni ubutuma bagubwa neza, kandi ntihagire abakandamizwa.

Birakwiye ko tubona ko kimwe mu bibangamiye umuryango nyarwanda, ari uko twasamye tukamira ibije tutabishunguye kugeza bitubyariye Muraramo, twibagirwa umuco gakondo wahoze utera abanyarwanda kubana mu bwubahane no mu bwizerane. Birakwiye ko twizibukira imwe mu myemerere twagize ifutamye, aho amakosa yose y’ubukolonize bamwe bibwiye ko yazanywe n’ubutegetsi gakondo mu Rwanda, kandi siko bimeze. Mu bihugu byose byakoronijwe, habayeho shiku n’uburetwa n’ibiboko n’ibindi byose abanyarwanda banga urunuka. Hari igihe cyageze icyorezo gikomeye muri Afrika yose ari ubukolonize. Mu bihugu byose habayeho amahano ya gikolonize. Mu Rwanda honyine niho habayeho kwegeka amakosa yose ku butegetsi gakondo, Ibyo byaviriyemo benshi kurenganwa n’amateka. Ibyo bigomba guhinduka.

3.     Hari impamvu nyinshi zo kugira icyizere.

Muri iyi minsi ishize, Umwami Kigeli V Ndahindurwa, umwe mu bayobozi b’inararibonye ukiri muri ubu buzima (dore ko abandi bose repubukika uko zasimburanaga zagiye zibirenza! Ibyo bintu si normal, kandi nacyo ni ikimenyetso ko hari ikitagenda gikomeye), yashyizeho inama y’umwami w’URwanda, CRR. Zimwe mu nshingano zikomeye Umwami yahaye inama ni ugutegura itahuka rye mu Rwanda no kugira uruhare rukomeye mu kurangiza ikibazo cy’impunzi z’abanyarwanda. Ibyo byahuriranye n’uko umuryango mpuzamahanga wafashe nawo icyemezo cyo kurangiza ikibazo cy’impunzi z’abanyarwanda bidasubirwaho.

Ese ikibazo gitera ubuhunzi bw’abanyarwanda cyo cyavuyeho? Mu gihe abanyarwanda bakirangwaho ibimenyetso bya Muraramo, ntabwo ikibazo gitera ubuhunzi cyaba kivuyeho. Ikindi kandi ikibazo cy’impunzi ni kimwe mu bibazo byinshi tubona  mu miyoborere nabyo bigomba kubonerwa igisubizo cyihutirwa.

Uyu rero wari umwanya wo gushaka uburyo ibibazo byose byirengagijwe cyane cyane kuva u Rwanda rwabona ubwigenge byasubirwaho bigahabwa ibisubizo binoze. Twibuke ko umwami Kigeli ariwe mpunzi irengeje izindi zose uburambe mu banyarwanda. Impamvu zamuteye ubuhunzi zikwiye kwigwaho hakaboneka igisubizo. Twibuke kandi ko Umuryango w’abibumbye wavuze kare kose ko mu gihe ikibazo cy’umwami kitarabonerwa igisubizo cyumvikanweho, u Rwanda ruzahora rumeze nk’urwicariye ikirunga. Igihe ikibazo cy’umwami w’u Rwanda kizabonerwa igisubizo gikwiye, n’ikibazo cy’impunzi zindi kizaboneraho gutungana, kandi bizatanga intandaro y’ubwiyunge mu banyarwanda. Ibibazo bindi  bishamikiyeho nabyo bizigwaho kandi bibonerwe ibisubizo bikwiye.

Umwanzuro: Igihe cyo kwibohora nyabyo ni iki ngiki:

Mu mwaka wa 1990 FPR yateye intambara mu Rwanda, hagamijwe gukemurwa ibibazo bimwe na bimwe nk’ibyo twavuzeho, n’ubwo uburyo n’inzira yanyuzemo ngo ibikemure buri wese abona ko bifutamye, kandi byarigaragaje igeze ku butegetsi, ibyo ikorera abanyarwanda si ibyo kwihanganirwa. Ntabwo waharanira kurenganura abaturage, ngo uhitemo inzira yo kubayogoza, ubica, ubarigisa, ubafungira ubusa, ngo uvuge ko uko ari ukwibohora. Ikindi kandi kigararaga, ni uko FPR ifata intwaro yahereye ku ndwara ikomeye yari mu banyarwanda nk’uko twabibonye ariyo Muraramo.

FPR yashoboje abanyarwanda cyane cyane kubabibamo ikinyoma gikomeye. Kuri sosiyeti irwaye Muraramo, byarayoroheye cyane ngo ikinyoma kiyihire igihe kirekire. Ariko rero ubu ibintu birahinduka, kandi ikinyoma ni cyo cyambere abanyarwanda barokotse Muraramo bihatiye kurwanya mu buryo bubashobokeye. Ngirango mu gihe benshi mu bahoze muri FPR bamaze kuvumbura ko abababereye ku isonga bashoye u Rwanda mu kinyoma gikomeye, biyemeje kugikubitira ahabona. Ibyo ni ibyo kwishimirwa, kandi byerekana ko iminsi y’ikinyoma iri kurangira.

Gusa rero ibyo byose ntibihagije. Kuba abanyarwanda bagomba kwibohora ingoyi nshyashya FPR yabashyizeho, ibyo byo ni inshingano, nta kundi byamera. Gusa nanone ntibyashoboka, indwara ya muraramo ikiri mu banyarwanda benshi. Niturwane koko inkundura, duharanire ukwishyira ukizana mu Rwanda, ariko habeho kwiyemeza mbere na mbere kuva ku k’ejo, abantu bashakire hamwe umuti w’ibibazo ubereye u Rwanda.

Ntacyo byaba bimaze FPR ikuweho, ejo kandi hakimikwa ubutegetsi bwongera gusubiza abanyarwanda mu kangaratete. Niduhere ku mateka yacu. Nitwegere umwami Kigeli V, ni inararibonye, twigire hamwe uburyo u Rwanda rwabaho rubumbatiye ubumwe bw’amoko arutuye nk’uko byahoze kera, hanyuma hafatwe ingamba zo gusubiza u Rwanda isura irubereye bidasubira inyuma.

Mbifurije mwese kugira amahoro.

Theophile Murengerantwari.

Köln, den 12.11.20011

 

À propos de Theo

Est-ce que le MDPR ( parti dissout en l'an 2013), aura joue un role, si minime qu'il soit, dans la comprehension du probleme rwandais et dans l'avancement pour la recherche des solutions? C'est a chacun de juger. De toutes facons, notre action n'aura pas tout a fait passe inapercu! Sans politique ou en politique, nous continuerons a lutter pour la liberte, la verite et la reconciliation, ainsi que pour l'instauration d'un etat de droit au Rwanda. Selon Sylmpedia: "Mouvement Démocratique du Peuple pour la Réconciliation (MDPR- INTIGANDA) Drapeau du MDPR Fondé le 13 Décembre 2009 par l’Abbé Théophile Murengerantwari. Ancien "titulaire" de l’Evêché de Cyangugu, exilé en Allemagne ou il a basé son mouvement issu d’une scission avec le RMC. Il soutient le retour du Roi Kigeri V et un nouveau référendum sur la question de la restauration de la monarchie. Il s’est prononcé en faveur la candidate Victoire Ingabire Umuhoza, leader du Front Démocratique Unifié (actuellement mise en résidence surveillée pour tentative de déstabilisation du pays et négation du génocide depuis Avril 2010) qui n’a pu participer à l’élection pluraliste du 9 Août 2010. Très actif, le MDPR émet régulièrement des communiqués sur son site et participe à des manifestations contre le gouvernement rwandais du Président Kagamé." http://www.sylmpedia.fr/index.php/Parti_royaliste_Rwandais

Voir tous les articles de Theo

Une réponse à “Indwara « Muraramo » niyo yatumye dutegekwa n’amabandi!!!”

 1. kabari Dit :

  Theophile Muvandimwe muri Kristu,
  Iyo ndwara ya MURARAMO rwose nanjye ndayemera burya ushaka gukira indwara arayirata. Ariko mbere yo kuyirata agomba kubanza kwemera ko ayirwaye cg se ko imuriho kuko niba uyimubonamo ariko we atayemera numuha imii yayo atemera ko ayirwaye ntacyo izamwungura…ibuka aho BATUBWIRA ABAKURU…NGO NTIHICA UMUTI HICA UMUTUKIRO…maze gusoma iyo nyandiko yawe ndagushimira kuba warashoboye kubona indwara turwaye kandi ukayibonera izina…nibyo MURARAMO ituma umuntu ahuma areba…akagenda asitara kandi akanuye amaso,,,yewe nibyamukiza akabihonyora ibimwica byo aba abyishyira ni nka Nyabarongo yica abayizaniye.

  Jyewe simpamya ko Umwami ari we Kamara kuko iyo numva ngo inama yo gutegura itahuka rye n’ibindi…ngo ababajwe n’ibibera i Gasabo…nsanga nawe atitonze Muraramo yamufata..ubundi Umwami iyo byakomeye ajya ku Ruhembe akayobora Ingabo ze…kandi kenshi urugamba umwami yahugurukiraga rwabaga ari indya nkurye rumwe rwa simusiga ibintu ari 2 gupfa cg gukira…icyo bitaga GUTABARIRA ingoma…ati NDATABAYE…imyaka 17 ishize agitekerza atyo kandi na mbere numva yarabitekerezaga…ntaho bizatugeza…natahe niba yumva afite umuti aze twicare mu gacaca dusase inzobe niba akibuka icyo ayo magambo yombi avuga hanyuma turebe igikwiye…
  Erega ubu tumaze kubona ko ururimi ntacyo rupfana n’umuntu ukubwira none ngo tuve hasi tugire dutya ejo ni we ukubwira ngo uzashaka gukora ibyo atekereza azabanze ankure mu nzira…ngaho mwana wa mama singuce intege ariko niba ibitekerezo afite ari ukuba umwami aho guhangakishwa no kuba umunyarwanda wakwicarana n’abandi agatanga ibitekerezo nkuko nange nabitanga cg n’undi ubu ntabwo kuba inararibonye ari imyaka ahubwo nukugira umutima urangwa N’URUKUNDO IMPUHWE N’UBUTABERA KANDI IBYO UKABIKORA ATARI UKWIBONEKEZA UBUNDI UKAMENYA NO KUBABARIRA IBYO IYO BIBUZEntacyo ugereho bisa na bya bindi NGO AKAMERO KEZA K’UMUGORA CG UMUKOBWA NTIKAMUBUZA KURUHA CG KUGUMIRWA…ntacyo mfa n’umwami …bose baza banyizeza ibitangaza kandi iyo mburaye iwabo baba bakubitira imbwa kurya amagufwa kuko yanze imihore…Imana iduhe kuba abantu buje ubuntu.

  Répondre

Laisser un commentaire

Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus