Accueil Société Culture Arts, litterature et poésie Isengesho rya Mwenengango (Imivugo inyuranye)

Isengesho rya Mwenengango (Imivugo inyuranye)

0
0
170

 

Isengesho rya Mwenengango

Ngango na Nyirangango babyaye Mwenengango
Uyu Rucuzabigega mu gicuku gicinyiye
Babyara Mwenebwenge uyu wibisha umutwe
Akawutekana ubugenge aho i Nyarugenge.

Nyagasani! Nyagasani
Jye Mwenengango njya ngira impungenge
Ko ninza mu ijuru hataba amajoro,
N’ ivuka ry’ umunsi nzashaka kwiba nkabura icyo niba
Kandi undeba ga Mana ikunda!

Sinamenye kare uko inkoni iryana
Nabibwiwe na Ruvubu iyi Ruvuzamahiri
Magana abiri n’abiri rwa ndembo nini.
Nabibwiwe na Ruvubu
Igihe mfashwe busambo mu muhima wa Nyarugenge
Ngendana ubugenge amasigamana.

Nyagasani! Nyagasani!
Iyo menya kare uko Ruvubu iryana
Ngo ndeke kunyona no gufata mpiri abagenzi bagenda
Nitwikiriye igicuku boshye igicokoma.

Mana ikunda
Urinde uwo mwuga abato benshi
Basigaye batozwa ari bato cyane
Imvugo yateye igatwara benshi
Ngo uwakira atibye atishe umuzungu cyangwa umuzamu
Yava se hehe mu ruhe Rwanda rwa Kanyarwanda ?

Nyagasani! Nyagasani!
Nashutswe na shitani iyi ireshya abahashyi ari yo faranga
Nanga guhinga njya i Nyarugenge guteka umutwe.

Umutwe natetse umaze gupfuba
Nanze kugenda ngo mboneze icyaro ntakize nk’abandi
Mpitamo ububandi mba Mwenengango
Uyu uca ibyanzu ntasige uruhindu rumanitse mu nzu
Akayeza ngo de !

Mana ikunda
Irebere nawe uko arnafaranga yabaye shitani
Dutunze ku isi kuva na kera :
Dore nk’ umunsi Yezu agurwa imiya nke cyane
Mirongo itatu na Yuda tuzi

Warabibonye ga Musumbabihe,
Ugumana ituze ga Muzirabukana
Uramukana ihirwe ukiriranwa irindi
Risumbye ayandi dusanganywe ku isi.

Ntugira amahane,
Iyo uza kuyagira ugakubita inkuba y’ inkubito ikaze
Yuda uwonguwo waguze Yezu
Ni nde mu bariho wari kukurenganya ?

Nyagasani Nyagasani,
Urinde abato imvugo yateye igatwara benshi
Ngo uwakira atibye atishe umuzungu
Cyangwa umuzamu uyu Barugwene
Yava se hehe mu ruhe Rwanda rwa Kanyarwanda ?

Dore ndabizi nibye kenshi ndafatwa kenshi ndaseba cyane
Aho i Nyarugenge na Ngoma ya Butare udasize Nyamirambo
Aho nyuze hose ngo nguwo nguwo! Ngo ngiyo ! ngiyo !
Boshye Mapyisi yabuze isenga ikomongana hose iterwa iminega.

Mana ikunda
Nyumvira nawe Nguwo ! nguwo ! Ngaho ! ngaho !
Boshye abahigi n’ intozo zabo.

Dore ndi Karema karemajwe na Ruvubu
Ikora imvune itagira umuvuzi uzi kuyunga.
Nje ngutakira ngo umvure imvune, wowe Nyamurunga
Unyunge ingingo, ga Muremangingo !
Umpe n’ umugisha, wowe Rwagisha
Utanga ushatse amahirwe igihumbi n’ ibihumbagiza muri bene muntu.

Ntugira amazinda, nkajya Nyamuzinda
Mukuru w’ abazimu bari mu nda y’ isi.
Uri Muzigura w’ abazima aba
Uzi amazina yabo, umubare wabo n’ imisatsi yabo
Wowe Rugabo uhabura impabe zishwe no kwiheba.

Ni yo mpamvu rero ngutuye agahinda
kanteye intimba, amaganya n’ amansonza
Yangize Mapyisi itagira isenga, n’ isengesho iri.

Mana ikunda, Mana y’ i Rwanda
Icyaha cyanjye ndacyanze rwose
Ntiza imbaraga nsange abandi ndeke ububandi
Nitwe umuntu, nitwe Karani cyangwa Kigingi
Nitwe umubaji cyangwa umuhinzi
Barya duke ariko twabo kandi twiza.

Nashatse gukira nyuze iy’ ubusamo
Mfatwa busambo mbura n’ isenge
Mbona Ruvubu rwa ndembo ivuna.

Mana ikunda,
Ndaje ngusanga, ngo unsubize umurava
Nshake utwanjye mbiriye icyuya
Aho kurya iby’ undi nkubiswe inkoni boshye inzoka.

Ubwirize abato
Ko ushaka gutunga atunda iwawe
Amanama n’ imigisha utanga ushatse muri bene muntu.
Jye Mwenengango nabaye nk’ impyisi itagira isenga, n’ isengesho iri.

None Nyagasani
Urinde uwo mwuga abato benshi
Basigaye batozwa ari bato cyane imvugo yateye
Ngo uwakira atibye atishe umuzungu cyangwa umuzamu
Yava se hehe mu ruhe Rwanda rwa Kanyarwanda ?

0 comments:

 

Source: www.umuco-nyarwanda.blogspot.com

Theo

Est-ce que le MDPR ( parti dissout en l'an 2013), aura joue un role, si minime qu'il soit, dans la comprehension du probleme rwandais et dans l'avancement pour la recherche des solutions? C'est a chacun de juger. De toutes facons, notre action n'aura pas tout a fait passe inapercu! Sans politique ou en politique, nous continuerons a lutter pour la liberte, la verite et la reconciliation, ainsi que pour l'instauration d'un etat de droit au Rwanda. Selon Sylmpedia: "Mouvement Démocratique du Peuple pour la Réconciliation (MDPR- INTIGANDA) Drapeau du MDPR Fondé le 13 Décembre 2009 par l’Abbé Théophile Murengerantwari. Ancien "titulaire" de l’Evêché de Cyangugu, exilé en Allemagne ou il a basé son mouvement issu d’une scission avec le RMC. Il soutient le retour du Roi Kigeri V et un nouveau référendum sur la question de la restauration de la monarchie. Il s’est prononcé en faveur la candidate Victoire Ingabire Umuhoza, leader du Front Démocratique Unifié (actuellement mise en résidence surveillée pour tentative de déstabilisation du pays et négation du génocide depuis Avril 2010) qui n’a pu participer à l’élection pluraliste du 9 Août 2010. Très actif, le MDPR émet régulièrement des communiqués sur son site et participe à des manifestations contre le gouvernement rwandais du Président Kagamé." http://www.sylmpedia.fr/index.php/Parti_royaliste_Rwandais

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par Theo
Charger d'autres écrits dans Arts, litterature et poésie

Laisser un commentaire

Consulter aussi

ACTIVITIES REPORT Thursday 21st January 2010 (21.01.10)

  Today, this morning, the Chairperson of the FDU-Inkingi has met with Mr Jolke Oppewal wh…